Pirkimo sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Pardavėjas – MB “Kinų masažas”, įmonės kodas: 306191451, adresas S. Žukausko g. 21, Vilnius (toliau – Pardavėjas) ir elektroninė parduotuvė www.masazoklinika.lt (toliau „masazoklinika.lt“).

1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje „Masazoklinika.lt“ susijusios nuostatos.

1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prikninių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant paslaugas internetinėje parduotuvėje „Masazoklinika.lt“, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros (ar pakartotinės rinkodaros) tikslais. Pirkėjas sutinka gauti el. paštu pranešimus apie akcijas ar naujienas, ar naujienlaiškius kol pirkėjas pats neatsisako prenumeratos ir nepažymi, kad daugiau nepageidauja sulaukti tokio pobūdžio laiškų.

2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas paslaugas, ir jas priimti.

3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis,„Masazoklinika.lt“ turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties, per 14 (keturiolika) dienų nuo paslaugų (ar paslaugos) įsigyjimo.

3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje „Masazoklinika.lt“ sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės „Masazoklinika.lt“ teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas paslaugas Pirkėjo nurodytu adresu, jeigu pastarosioms reikalinga pristatymo paslauga.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi „Masazoklinika.lt“ teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos.

5.4. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

6. Rinkodara ir informacija.

6.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje „Masazoklinika.lt“ gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

6.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

6.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

6.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

6.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

6.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

7. Baigiamosios nuostatos.

7.1. Visi ginčai ir nesusipratimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sprendžiami šalių bendru susitarimu. Nepavykus išspręsti ginčo ar nesusipratimo taikiai, arba jeigu esate nepatenkinti dėl mūsų atsakymo į jūsų pateiktą skundą/prašymą ar pretenziją – prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/